EKAYSİS

Evsel Katı Atık Yönetim Sistemi

Belediyelerin evsel katı atık bedellerine ilişkin tarifeler incelendiğinde; giderlerin katma değer vergisi dahil edilerek dikkate alınması ve ortaya çıkan tarife üzerine katma değer vergisi uygulanması suretiyle mükelleflerden mükerrer katma değer vergisi alınması; çevre temizlik vergisinde tahakkuk eden rakamlar yerine tahsil edilen rakamların alınması nedeniyle tahakkuk esaslı muhasebe sistemine uyulmadan gerçekçi maliyet hesabının yapılmaması; her grubun ödediği çevre temizlik vergisini kendi ödemesi gereken katı atık bedelinden düşmek yerine genel olarak düşmek suretiyle kirleten öder prensibinden uzaklaşılması; evsel katı atık üreticilerine ilişkin sayı ve tarifeye ilişkin nicelik bilgilerinin doğru tespit edilememesi; gibi nedenlerle hukuken sorunlu tarifelerle karşılaşılmaktadır. Bu tarifeler hukuku yollar kullanıldığında sürekli iptal edilme riski ile karşı karşıyadır.

Bu bilinçle EKAYSİS sistemi, bahse konu sorunları içermeyen, kendisine özgü, bundan sonra ki yıllarda Türkiye belediyecilik sistemi tarafından örnek alınacak niteliktedir. Tarifemizde evsel katı atık bedellerinden, o grubun ödediği ÇTV’nin düşülmesi belediyecilik uygulamalarında ilktir. Tarifemiz pek çok yönü ile öteden bu yana Evsel Katı Atık Bedellerinin Belirlenmesine yönelik uygulanan modelleri değiştirecektir.

EKAYSİS, 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınarak rapor hazırlamaktadır.

Vizyonder Hakkında;

Kamu idarelerini geliştirmeye yönelik Türkiye’nin tüm illerinde yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, kurumsal ve özel sektör firmalarına yönelik; vizyon geliştiren, değişen mevzuatları yakından takip ederek, kurum ve kuruluşların çalışanlarının, kurumsal sistemin işlevselliğini en üst düzeyde tutmaları, standartların üstünde, eğitimli, verimli olmaları için kamusal eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere kurulmuştur.

Kamuya yönelik değişen mevzuatlar ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Mali ve Hukuki Alanlarda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Mevzuatlar, insan kaynakları, kişisel ve yönetsel gelişim alanlarında Hizmet İçi Eğitimler vermektedir.

Danışmanlık ve eğitimlerimizin organizasyonundan tamamlanmasına kadar olan tüm süreçleri her biri alanında uzman ekip arkadaşlarımızla planlıyor ve tüm operasyonunu yürütüyor.