ÖZELLİKLERİ

Tek Tuşla Tarife Raporu Hazırlama

Mevzuata Uygun Tarife Raporu Hazırlama

Sıfır Hata Garantisi

Ortalama Maliyet Hesaplama

Öz kaynak Getirisini Otomatik Hesaplama

Hizmetin Kapsamını Otomatik Hesaplama

Tam Maliyet ve Kirleten Öder İlkesine Uygunluk

İstatistiksel Veri Analizi

Meclis Karar Taslağını Otomatik Görme

İlan ve Duyuru Metinlerini Otomatik Görme

Sözleşme Örneğini Otomatik Hazırlama

Kılavuz ve Yönetmeliği Tam Uyumluluk

Tarife Türünü İstediğiniz Gibi Belirleme

Online Erişim

Sınırsız Kullanıcı

Belediye Yönetim Bilgi Sistemine Entegre

Özel Muafiyetler Tanımlama

İster M3 başına, İster Hane Başına Göre Hesaplama Seçeneği

Çevre Temizlik Vergisinin Grup ve Derecelere Göre Adil Bir Şekilde Otomatik Olarak Dağıtılması

Paylaşılan Maliyet Kalemlerinin Kılavuz Göre Otomatik Hesaplanması ve Dağıtılması

Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Sistemine Web Servis İle Otomatik Entegrasyon

Kılavuz Değerlerinin İlinize/İlçenize Göre Otomatik Olarak Sisteme Aktarılması

Hukuki Yaptırımlara Karşı Kuvvetli Argümanları Bulunan Rapor Üretilmesi